Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”
dibināts 2006. gada 17. jūlijā.

Dibinātāji:
Raunas evaņģēliski luteriskā draudze
,
biedrība Kirchliche Lettlandhilfe Seesen e.V.,
senioru aprūpes centrs Evangelisches Altenzentrum St.Vitus in Seesen e.V. un
biedrība Martin Luther Bund-Verein in Braunschweig e.V.Luterisches Diasporawerk Vācija.

Nodibinājums savu darbību veic 3 struktūrvienībās:
palīdzības centrā “Cilvēki cilvēkiem”;
dienas centrā “Žēlsirdība”;
aprūpes centrā “Pansija Rauna”


“Pansija Rauna”
ir ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz aprūpes pakalpojumus pilngadīgām un pensijas vecumu sasniegušām personām.

Pansionāta pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta:
iespēja dzīvot div-, trīs- un četrvietīgās istabās;
dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
ēdināšana 4 reizes dienā;
veļa, apģērbs un apavi;
reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
brivā laika pavadīšanas aktivitātes;
kultūras pasākumi pansionāta un Raunas pagastā;
garigā aprūpe, iespēja regulāri piedalīties dievkalpojumos un svētbrīžos.

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”
Reģ.Nr.40008104694,
Valmieras iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads

„SWEDBANK” AS
BIC: HABALV22
IBAN: LV25 HABA 0551 0399 9286 1 (EUR)

Struktūrvienība “Pansija Rauna”
Miera iela 8, Rauna, Raunas pag., Smiltenes novads

tālr. 26267926
e-pasts: pansijarauna@inbox.lv

pansija Rauna