"Pansija Rauna"
Uzturmaksa vienam klientam mēnesī atbilstoši noteiktajai aprūpes programmai

Aprūpes līmenis
Maksa
Pakalpojuma apraksts
1. aprūpes programma

EUR 700.00 mēnesī

Pilns sociālās aprūpes pakalpojums
ietver:
klienta diennakts aprūpi,
klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi,
palīdzību klientu sociālo problēmu risināšanā,
klienta veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā,
apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu,
piemērotu vidi klientiem ar pārvietošanās problēmām.

2. aprūpes programma

EUR 610.00 mēnesī

Daļējs sociālās aprūpes pakalpojums
ietver:
daļēju klienta aprūpi un sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstoši nepieciešamībai,
klienta veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā,
50% apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu,
piemērotu vidi klientiem ar pārvietošanās problēmām.

3. aprūpes programma

EUR 450.00 mēnesī

Daļējs sociālās aprūpes pakalpojums
ietver:
izmitināšanas, ēdināšanas un daļēju apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu.

Neietver aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumus.


Klientu brīvā laika pavadīšanas iespējas:

piedāvājumi, saistīti ar kustību terapiju;
sarunu iespējas par dažādiem tematiem komunikācijas uzlabošanai;
galda spēles;
rokdarbi;
tradīciju kopšana, gatavojoties svētkiem un svinībām;
radošas nodarbības;
piedalīšanās kultūras pasākumos, piemēram, koncertu, muzeju, kino apmeklējumi;
braukšana ekskursijās;
darbošanās sakņu dārzā, siltumnīcā un pansijas apstādījumos.


pansija Rauna