Ilglaicīgā aprūpe

1. aprūpes programma
EUR 500.00 mēnesī
(pieci simti EUR 00 centi)
Pilns aprūpes pakalpojums
ietver:
klienta diennakts aprūpi,
klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi,
palīdzību klientu sociālo problēmu risināšanā,
klienta veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā,
apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu,
piemērotu vidi klientiem ar pārvietošanās problēmām.
2. aprūpes programma
EUR 435.00 mēnesī
(četri simti  trīsdesmit pieci EUR 00 centi)
Daļējs aprūpes pakalpojums
ietver:
daļēju klienta aprūpi un sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstoši nepieciešamībai,
klienta veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā,
daļēju apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu,
piemērotu vidi klientiem ar pārvietošanās problēmām.
3. aprūpes programma
EUR 310.00 mēnesī
(trīs simti desmit EUR 00 centi)

Daļējs aprūpes pakalpojums
ietver:
izmitināšanas, ēdināšanas un daļēju apģērba, veļas un higiēnas piederumu nodrošinājumu.

Neietver aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Īslaicīgā aprūpe

pakalpojuma cena
EUR 18.00 diennaktī

Ja prombūtnes laikā nepieciešams parūpēties par Jūsu tuvinieku, tad piedāvājam nodrošināt aprūpi, un visus nepieciešamos pakalpojumus pēc vajadzības.
Mēs parūpēsimies par Jūsu tuvinieku, sniedzot viņam nepieciešamo aprūpi, nodrošinot ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā mēbelētā istabiņā.


Klientu brīvā laika pavadīšanas iespējas:

piedāvājumi, saistīti ar kustību terapiju;
sarunu iespējas par dažādiem tematiem komunikācijas uzlabošanai;
galda spēles;
rokdarbi;
tradīciju kopšana, gatavojoties svētkiem un svinībām;
radošas nodarbības;
piedalīšanās kultūras pasākumos, piemēram, koncertu, muzeju, kino apmeklējumi;
braukšana ekskursijās;
darbošanās sakņu dārzā, siltumnīcā un pansijas apstādījumos.


pansija Rauna