Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”
sadarbībā ar  A/S “Attīstības finanšu institūciju Altum”
2018.gada 14. decembrī parakstījis Sociālās uzņēmējdarbības programmas
Granta līgumu Nr.233839/SU0000063

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001
Projekta mērķis ir:
Noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Biznesa projekta Nr. Nr. SU0000063
Biznesa projekta mērķis:
Paplašinātu pakalpojumu sniegšana klientiem ar funkcionāliem traucējumiem “Pansijā Rauna”.
Biznesa projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa: EUR 56 739,79
Granta summa: EUR 51 065,81
Līdzdalība - Ne mazāk kā EUR 5 673,98
Biznesa projekta īstenošanas termiņš un vieta (adrese): 30.07.2019. Miera iela 8, Raunas pagasts, Raunas novads, LV 4131.

Biznesa projekta veicamās darbības apraksts:

Iegādāties specializēto transportu guļošu un klientu ratiņkrēslos pārvadāšanai, ar kuru pārvadāt pansijas klientus no un uz slimnīcu pie speciālistiem uz konsultācijām un izmeklējumiem. Papildus ar šo transportu sniegs minēto pakalpojumu tuvējā reģiona interesentiem, kuriem nepieciešams nogādāt savus tuviniekus, vai pašvaldībām savus guļošos klientus no slimnīcas uz mājām vai pansionātu, sniedzot atbalstu krīzes situācijās.

“Pansija Rauna” paplašinās piedāvāto pakalpojumu loku- izveidos vienotu klienta rehabilitācijas pakalpojuma sistēmu, kurā apvienoti no jauna piesaistītie speciālisti (ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs), kuri esošajā infrastruktūrā sniegs savus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem gan pansijas klientiem, gan tuvējā reģiona interesentiem.

pansija Rauna