Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”
ir sociālais uzņēmums, kurš savā struktūrvienībā “Pansija Rauna” klientiem un
citiem interesentiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz sekojošus pakalpojumus:

* Specializētā transporta pakalpojums guļošu un ratiņkrēslos esošu personu pārvadāšanai.

Pakalpojuma maksa EUR 10 par stundu, kā arī EUR 0.20 par nobraukto kilometru.


* Eregoterapeita pakalpojums.

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus.


Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.


Pakalpojuma maksa
(“Pansija Rauna” klientiem 3 nodarbības atbilstoši klienta vajadzībām iekļautas pakalpojumā):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena

1.

Ergoterapeita pirmreizējā konsultācija

15,00

2.

Individuāla nodarbība (60.min.)

15,00

3.

Individuāla novērtēšana + rehabilitācijas plāna izstrāde

 5,00

4.

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 3,00

5.

Palīgierīču pielāgošana

 7,00

6.

Fiziskās vides novērtēšana un adaptācija

 5,00

7.

Rokas terapija

 5,50

8.

Sensorā stimulācija

 3,00

9.

Ikdienas aktivitāšu treniņš

 5,00

10.

Pozicionēšana

 3,00

11.

Grupu nodarbība

 3,00

12.

Ergoterapijas pakalpojums mājās

 20,00

13.

Pacienta piederīgo apmācība

 7,00

14.

Teipošana

7,00 - 15,00* Fizioterapeita pakalpojums.

Fizioterapeits veic cilvēka funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās deficītu, pielietojot dažādas metodes vai to kombinācijas.

Fizioterapijas mērķis ir  atjaunot, saglabāt un uzlabot cilvēka kustības un stāju, palielināt fizisko izturību, mazināt sāpes un atvieglot hronisku slimību gaitu. Fizioterapeits palīdz cilvēkiem, kuriem pēc slimībām, traumām, ievainojumiem, apdegumiem vai cita veida bojājumiem ir izveidojies muskuļu funkciju traucējums, nervaudu un saistaudu izmaiņas.Kādos gadījumos var palīdzēt fizioterapeits?

Fizioterapijas darbības lauks ir plašs. Šeit ir norādītas jomas, kurās var palīdzēt funkcionālais speciālists – fizioterapeits:

 • kustību atjaunošana pēc operācijām, imobilizācijām, endoprotezēšanas, saišu un muskuļu sastiepumiem, u.t.t;
 • muguras smadzeņu bojājumi, bērnu cerebrālā trieka, insults, perifēri nervu bojājumi u.t.t;
 • atveseļošanās posmā pēc miokarda infarkta un dažādām sirds operācijām;
 • elpošanas sistēmas funkciju uzlabošana pie akūtām un hroniskām plaušu slimībām;
 • locītavu artrozes, reimatoīdais artrīts, juvenīlais idiopātiskais artrīts u.t.t;
 • grūtnieču un jauno māmiņu veselības veicināšana;
 • mazā iegurņa pamatnes muskuļu vājums, orgānu noslīdējumi un urīna nesaturēšana;
 • muguras sāpes, vispārīgs muskulatūras saspringums;
 • zīdaiņu muskulatūras tonusa izmaiņas, motorās attīstības traucējumi, handlings;
 • stājas un gaitas traucējumi bērniem un pieaugušajiem;
 • sporta traumas.


Pakalpojuma maksa
(“Pansija Rauna” klientiem 3 nodarbības atbilstoši klienta vajadzībām iekļautas pakalpojumā):

Pakalpojuma veids

Ilgums

cena

Ārstnieciskā vingrošana

30 min.

 9,00

Ārstnieciskā vingrošana

60 min.

13,00

Individuāla Fizioterapijas nodarbība

30 min.

10,00

Individuāla Fizioterapijas nodarbība

60 min.

15,00* Psihologa pakalpojums (pieejams tikai “Pansija Rauna” klientiem).

Ergoterapeita pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 29154762, 26156171, vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv,
Fizioterapeita pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 29154762, 26598858 vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv,
Transporta pakalpojumi piesakāmi pa tālr. 26267926 vai e-pastu: pansijarauna@inbox.lv.


ieguldījums tavā nākotnē

pansija Rauna